Skip to content

Romario jdoo

Podaci o poslovnom subjektu za ove stranice i njihovo poslovanje:
Romario j.d.o.o. za izdavaštvo i usluge
Adresa: Vlaška 75B, 10000 Zagreb, Hrvatska-Croatia
OIB: 03336847490
Registarski sud: Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS 081028732
Žiro račun: 2402006-1100782485
Temeljni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave: Robert Bregant
Transakcijski račun otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d. –
IBAN: HR6624020061100782485

Opći uvjeti poslovanja

Tvrtka Romario j.d.o.o. na svojoj internet stranici na domeni romario.hr nudi prodaju gotovih digitalnih karata isprintom na različite materijale i s različitim oblicima dorade, uslugu izrade karata po narudžbi, digitalni i offset tisak za karte naručene u Romario-u iz usluge, uslugu izrade grafičke pripreme karata.
Internetska stranica www.romario.hr u vlasništvu je tvrtke Romario j.d.o.o., sa sjedištem na adresi Vlaška 75 B, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 03336847490. Ovim Općim uvjetima poslovanja propisano je korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.romario.hr.
Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje internetske stranice romario.hr. Korištenjem internetske stranice, Krajnji korisnici izražavaju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice romario.hr u skladu s njima. Pravo korištenja internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad može doći do prekida usluga kao i do događaja koji su izvan kontrole tvrtke Romario j.d.o.o., te prihvaća da tvrtka Romario j.d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći tijekom prijenosa informacija na internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup romario.hr ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.
Tvrtka Romario j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, tvrtka Romario j.d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike. Korištenjem ovih internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Poruka Krajnjem korisniku: Ukoliko se ne slažete s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ili ako imate manje od 18 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice.
Tvrtka Romario j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, te bez prethodne obavijesti, ako odluči da je to potrebno, napraviti izmjene ili ukinuti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja. Krajnje korisnike savjetujemo da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.
Sav sadržaj objavljen na internetskoj stranici www.romario.hr je u vlasništvu tvrtke Romario j.d.o.o., te je zaštićen Zakonom o intelektualnom vlasništvu, uključujući i autorska prava. Komercijalno korištenje materijala moguće je isključivo uz izričito pismeno dopuštenje nositelja autorskih prava.
Biti ćemo Vam zahvalni ukoliko nam pošaljete svoja korisnička iskustva, mišljenja, prijedloge ili eventualne, uočene pogreške ili propuste. Obzirom na broj artikala u našoj ponudi postojanje pojedinih grešaka u bilo kojem dijelu naših web stranica ne možemo potpuno isključiti. Naši kontakti, navedeni pod Kontakt, stoje vam na raspolaganju.

Cijene i informacije o proizvodima
Cijene navedene u dijelu internetske stranice pod kartama koje se prodaju izražene su u eurima i kunama i bez PDV-a (PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st. 1 i st. 2 Zakona o PDV-u (N.N. br. 73/13).
Romario j.d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku.

Usluge ponuđene na stranici
Internetska stranica romario.hr je internetska stranica u sklopu koje su ponuđene gotove digitalne karte, usluga izrade karata po narudžbi, digitalni i offset tisak za karte naručene u tvrtci Romario iz usluge i usluga grafičkog dizajna karata i sličnih izdanja.

Podaci o proizvodima
Podaci o proizvodima na internetskoj stranici www.romario.hr napravljeni su u skladu s opisima s kojima raspolaže Romario j.d.o.o. Neke od fotografija na internetskoj stranici su samo ilustrativne prirode i mogu se razlikovati od isporučenog proizvoda. Tvrtka Romario j.d.o.o. ne jamči apsolutnu točnost informacija na proizvodima i ne snosi odgovornost uslijed eventualne netočnosti ili promjene tih informacija.

Materijalni nedostaci proizvoda
Romario j.d.o.o. preuzima odgovornost za materijalne nedostatke i greške nastale u tisku, na proizvodima koje prodaje, a koji nisu nastali greškom korisnika.
Proizvodi su zapakirani na način da se uobičajenim rukovanjem u transportu i tijekom dostave ne oštete. U trenutku preuzimanja pošiljke, dužnost je kupca da temeljito pregleda primljenu robu. Sva moguća oštećenja isporučenog proizvoda, greške u proizvodnji ili ambalaži proizvoda, a do kojih nije došlo greškom kupca, potrebno je odmah prijaviti dostavljaču. Pri primitku robe, provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene proizvode s računom. Ukoliko nešto nedostaje, kupac je dužan u roku od osam dana uputiti na Romario j.d.o.o. (adresa, email i telefon ispisani su pod KONTAKT) pisani prigovor, te priložiti na zahtjev foto dokumentaciju, jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.
U slučaju grešaka nastalih u proizvodnji koje nisu nastale greškom korisnika ili dostave manjkavog ili oštećenog proizvoda, Romario j.d.o.o. će ukloniti nedostatak na proizvodu ili ako je potrebno, ponoviti proizvodnju takvog proizvoda.
Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Primjena uvjeta prodaje
Korištenjem usluga Romario j.d.o.o. prihvaćate ove Uvjete korištenja.
Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.
Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama Romario j.d.o.o.
Romario j.d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Reklamacije/Prigovori
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, Kupac ima pravo na reklamaciju. Reklamacija se smatra valjanom ako odgovora uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Kupac je dužan prodavatelju vratiti proizvod u dogovorenom roku na dogovorenu adresu. Prodavatelj je dužan u roku 14 dana od primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.
Sve reklamacije zaprimaju se na email adresu romario@romario.hr.
Sve eventualne prigovore molimo uputite pismenim putem bilo poštom, bilo e-poštom na kontakte i adresu navedenu pod Kontakt. Kako bi bili u mogućnosti što brže utvrditi koja je točno narudžba na koju se prigovor odnosi, u prigovoru navedite broj računa. Primitak prigovora Romario j.d.o.o. će potvrditi pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.
Molimo Vas da robu pregledate prilikom preuzimanja, jer naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti.
Za sva dodatna pitanja budite slobodni kontaktirati nas.

Izjava o povjerljivosti podataka
Ova izjava o povjerljivosti podataka je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja, a romario.hr. Izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici romario.hr i koji su korištenjem stranice prikupljeni i pohranjeni u Romario j.d.o.o. bazama podataka. Kao pružatelj usluga na internetskoj stranici romario.hr, Romario j.d.o.o. pridržava se zakonskih propisa sa svrhom zaštite privatnosti svojih kupaca.
Korisnici i kupci internet stranice romario.hr upućuju se da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka, a sa ciljem razumijevanja koje podatke Romario j.d.o.o. prikuplja i kako ih koristi. Korisnici koji imaju pitanja vezanih za povjerljivost podataka mogu uputiti e-mail poruku na adresu romario@romario.hr.
Pristupanjem ili korištenjem internetske stranice romario.hr, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka. U slučaju kad se korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, upućujemo korisnika da napusti i ne koristi romario.hr internetsku stranicu.
Romario j.d.o.o. može u bilo kojem trenutku izmijeniti ovu Izjavu o povjerljivosti podataka objavljivanjem izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka na internetskoj stranici romario.hr. Izmijenjena Izjava o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon njenog objavljivanja na romario.hr. Odgovornost korisnika je da periodično pregleda ovu stranicu i prouči bilo kakve izmijene u Izjavi o povjerljivosti podataka. U slučaju da korisnik nastavi korištenje ove internetske stranice nakon što su izmijene stupile na snagu, smatra se da korisnik prihvaća i potvrđuje sve uvjete izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka.

Rješavanje sporova
Sve sporove koji bi mogli proizaći iz ugovornih odnosa, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Romario i Naručitelj će nastojati riješiti mirnim putem. Ako ugovorne strane sporove ne uspiju riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova biti će nadležan sud u Zagrebu.

Naknada štete
Ako neprihvatljivo ili nedozvoljeno korištenje Romario-ovih karata od strane Naručitelja uzrokuje štetu Romario-u, drugim Romario-ovim naručiteljima ili trećim osobama, Naručitelj će snositi odgovornost sukladno važećim propisima ili pravomoćnoj odluci suda.

Završne odredbe
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve Usluge koje Romario pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, kao i na sve nove Usluge, koje će Romario pružati u budućnosti.
Ovi Opći uvjeti objavljeni su na Internet stranici https://romario.hr/uvjeti-poslovanja/, te će se uručiti Naručitelju prilikom zasnivanja ugovornog odnosa ili će se uputiti na Romario internetske stranice gdje se isti nalaze.
U slučaju da je jedna od odredaba ovih Općih uvjeta nevaljana ili postane nevaljana, ostale odredbe ovih Općih uvjeta vrijede.

U Zagrebu, dana 6. 6. 2023.