Skip to content

Prometna i politička karta ex YU I.

Prometna i politička karta ex YU I 00

Politička i prometna karta područja ex YU I. izrađena je zbog sve većeg interesa tvrtki, pogotovo stranih kompanija koje imaju svoja predstavništva u državama s područja bivše Jugoslavije (Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Crna Gora i Kosovo). Na karti je ucrtana detaljna cestovna mreža s …

Politička i prometna karta Europe I.

Politička i prometna karta Europe I 00

Politička i prometna karta Europe izrađena je zbog sve većeg interesa tvrtki, pogotovo domaćih kompanija koje imaju svoja predstavništva u državama Europe. Na karti je ucrtana cestovna mreža glavnih cestovnih pravaca s …

Mala politička karta Europe I.

Mala politička karta Europe I 00

Mala politička karta Europe uz osnovnu kartu sadrži i popis država sa zastavama.