Skip to content

VELIKA zidna cestovna i turistička karta Hrvatske 300T II. sa županijama u boji

VELIKA zidna cestovna i turistička karta HR 300T II 00

Vrste prodaje:

grafička priprema = 1.000,00 – 2.000,00 eura
zidna karta na mat papiru, banneru (cerada), kappa mount, kappa line, forexu, naljepnici s aluminijskim letvicama ili aluminijskim okvirom.

Opis karte

Najdetaljnija i najinformativnija zidna karta Hrvatske na našem tržištu. Karta izrađena u mjerilu 1:300 000 obuhvaća cjelokupno područje Hrvatske, gotovo cijelo područje BiH i Slovenije, te manji dio Mađarske, Srbije, Italije i Crne Gore. Karta sadrži detaljnu i ažuriranu cestovnu mrežu, sa cca 40 vrsta pratećih prometnih i turističkih informacija, te svim službeno proglašenim naseljima u Hrvatskoj. Ovdje je varijanta sa područjima županija u boji. Uz kartu nalaze se dodaci: naslov i mjerilo, tumač oznaka na hrvatskom i engleskom jeziku, impresum, mala karta županija.
Prema narudžbi odnosno vašim potrebama na kartu je moguće ukomponirati: karte većih gradova, razne dodatke vezane za promet (manje karte cestovnog, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa, brzine na cestama, važniji telefonski brojevi, …) i turizam (karta parkova, karta kulturne i prirodne baštine pod zaštitom UNESCO-a, …).

Zidna karta

PREDLOŽENI FORMATI: 2050 x 2050 mm i 3000 x 3000 mm (ovo su predloženi formati karte, a karta se može printati i u drugim proporcionalno većim formatima)

CIJENA NA UPIT – obzirom na mogućnost brojnih kombinacija formata, materijala i dorade cijene šaljemo na upit koji možete poslati na romario@romario.hr ili nas možete kontaktirati na mobitel 099 7472 302.

DRUGI FORMAT KARTE – ukoliko imate potrebu za drugim formatom karte kontaktirajte nas na romario@romario.hr ili na mobitel 099 7472 302.

ROK IZRADE – za sve karte rok izrade je 5 – 7 radnih dana

PLAĆANJE – plaćanje je po predračunu

DOSTAVA – dostava svih karata i formata moguća je na cijelom području grada Zagreba. Za dostavu u ostala područja Hrvatske molim Vas da nas kontaktirate na romario@romario.hr ili na mobitel 099 7472 302.

Grafička priprema

– moguć je otkup grafičke pripreme za digitalni ili offset tisak
– za više informacija kao i za cijenu grafičke pripreme za digitalni ili offset tisak kontaktirajte nas na romario@romario.hr ili na mobitel 099 7472 302.

Napomene

– tumač oznaka / legendu moguće je izraditi na više stranih jezika
– na kartu možemo unijeti logotip vaše tvrtke, oznake lokacija filijala ili neke druge informacije (info vaše tvrtke), odnosno kartu možemo kompletno prilagoditi Vašim potrebama

Pogledajte slične karte

VELIKA zidna cestovna i turistička karta Hrvatske 300T I.
(osjenčana podloga)

VELIKA zidna cestovna i turistička karta HR 300T I 00

Zidna cestovna i turistička karta Hrvatske 750T I.
(osjenčana podloga)

Zidna cestovna i turistička karta Hrvatske 750T I 00

Zidna cestovna i turistička karta Hrvatske 750T II.
(sa županijama u boji)

Zidna cestovna i turistička karta Hrvatske 750T II 00