Skip to content

Mala karta Hrvatske I. 306 x 297 mm

Mala karta Hrvatske 306 x 297 mm 00

Mala karta Hrvatske I. 306 x 297 mm

Karta sadrži glavne cestovne pravce, veće gradove i područja nacionalnih parkova i parkova prirode.

Trebate kartu za digitalni i offset tisak, za grafičku pripremu izdanja (PDF u krivuljama, CMYK, 300dpi), … Upravo je ova mala karta Hrvatske dimenzija 306 x 297 mm idealna za to. Ili želite da Vam mi izradimo kompletnu grafičku pripremu, nadopunimo drugim informacijama i prilagodimo Vašim potrebama. Na kartu možemo staviti logotip Vaše tvrtke, dodati informacije i lokacije npr. filijala i slično. Karta može biti isključivo turističkog ili isključivo prometnog karaktera ili kombinacija turističkih i prometnih informacija. Uz kartu možemo izraditi i višejezičnu legendu oznaka.

Mala karta Hrvatske I.
290 x 290 mm

Mala karta Hrvatske 290 x 290 mm 00

Mala karta Hrvatske I. 290 x 290 mm

Karta sadrži glavne cestovne pravce, veće gradove i područja nacionalnih parkova i parkova prirode.

Trebate kartu za digitalni i offset tisak, za grafičku pripremu izdanja (PDF u krivuljama, CMYK, 300dpi), … Upravo je ova mala karta Hrvatske dimenzija 290 x 290 mm idealna za to. Ili želite da Vam mi izradimo kompletnu grafičku pripremu, nadopunimo drugim informacijama i prilagodimo Vašim potrebama. Na kartu možemo staviti logotip Vaše tvrtke, dodati informacije i lokacije npr. filijala i slično. Karta može biti isključivo turističkog ili isključivo prometnog karaktera ili kombinacija turističkih i prometnih informacija. Uz kartu možemo izraditi i višejezičnu legendu oznaka.

Mala karta parkova Hrvatske I.
400 x 290 mm

Mala karta parkova Hrvatske I 400x290mm 00

Mala karta parkova Hrvatske I. 400 x 290 mm

Karta sadrži manju kartu Hrvatske s označenim područjima i nazivima 8 nacionalnih parkova, 12 parkova prirode i 2 regionalna parka. Uz kartu je popis parkova s njihovim ustanovama i osnovnim informacijama.

Trebate kartu za digitalni i offset tisak, za grafičku pripremu izdanja (PDF u krivuljama, CMYK, 300dpi), … Upravo je ova mala karta parkova Hrvatske dimenzija 400 x 290 mm idealna za to. Ili želite da Vam mi izradimo kompletnu grafičku pripremu, nadopunimo drugim informacijama i prilagodimo Vašim potrebama. Na kartu možemo staviti logotip Vaše tvrtke, dodati informacije i lokacije npr. filijala i slično. Uz kartu možemo izraditi i višejezičnu legendu oznaka.

Mala karta Hrvatske I.
324 x 297 mm

Mala karta Hrvatske 324 x 297 mm I00

Mala karta Hrvatske I. 324 x 297 mm

Karta sadrži kompletnu cestovnu mrežu glavnih prometnica, veće gradove, parkove, a obuhvaća i područje BiH, veći dio Slovenije, dio Mađarske te Srbije i Crne gore.

Trebate kartu za digitalni i offset tisak, za grafičku pripremu izdanja (PDF u krivuljama, CMYK, 300dpi), … Upravo je ova mala karta Hrvatske dimenzija 324 x 297 mm idealna za to. Ili želite da Vam mi izradimo kompletnu grafičku pripremu, nadopunimo drugim informacijama i prilagodimo Vašim potrebama. Na kartu možemo staviti logotip Vaše tvrtke, dodati informacije i lokacije npr. filijala i slično. Karta može biti isključivo turističkog ili isključivo prometnog karaktera ili kombinacija turističkih i prometnih informacija. Uz kartu možemo izraditi i višejezičnu legendu oznaka.

Mala karta civilnih zračnih luka i sportskih aerodroma Hrvatske I.
400 x 290 mm

Mala karta zracnih luka i aerodroma Hrvatske I 400x290mm 00

Mala karta civilnih zračnih luka i sportskih aerodroma Hrvatske I. 400 x 290 mm.

Karta sadrži manju kartu Hrvatske s označenim civilnim zračnim lukama, sportskim aerodromima i letjelištima u Hrvatskoj. Uz kartu se nalazi i popis istih s osnovnim informacijama.

Trebate kartu za digitalni i offset tisak, za grafičku pripremu izdanja (PDF u krivuljama, CMYK, 300dpi), … Upravo je ova mala karta civilnih zračnih luka i sportskih aerodroma Hrvatske dimenzija 400 x 290 mm idealna za to. Ili želite da Vam mi izradimo kompletnu grafičku pripremu, nadopunimo drugim informacijama i prilagodimo Vašim potrebama. Na kartu možemo staviti logotip Vaše tvrtke, dodati informacije i lokacije npr. filijala i slično. Uz kartu možemo izraditi i višejezičnu legendu oznaka.