10 ljetnih karata Hrvatske izređenih za Jutarnji list

06.08.2018. 13:37

10 ljetnih karata Hrvatske izređenih za Jutarnji list najdetaljnije su i najinformativnije karte Hrvatske koje su do danas izašle u jednom dnevnom listu. Svaka od 10 karata sadrži detaljan prikaz cestovne mreže, ...

... mnoštvo vrsta turističkih informacija, karte zaštićenih prirodnih znamenitosti (nacionalnih parkova i parkova prirode), te planove većih gradova i njihovih turističkih atrakcija.

Sve ostale informacije o kartama pogledajte na stranici LJETNE KARTE 2018.

Fotografije

LJKarta01-00LJKarta02-00

Arhiva vijesti