12 karata većih otoka Hrvatske

U suradnji s Jutarnjim listom tvrtka Romario izradila je dvanaest karata većih otoka Hrvatske od Krka, Cresa, Lošinja, Raba i Paga do Brača, Hvara, Korčule, Mljeta i poluotoka Pelješca.

Upit za izradu sličnih tematskih karata otoka pošaljite na mail: robert@romario.hr

 

1. Karta Nacionalnog parka Brijuni

 

2. Karta otoka Cresa i Lošinja

3. Karta otoka Krka

4. Karta otoka Raba

5. Karta otoka Paga

6. Karta Dugog otoka, otoka Pašmana i otoka Ugljana

7. Karta otoka Brača

8. Karta otoka Hvara

9. Karta otoka Korčule

10. Karta otoka Visa, Šolte i Murtera

11. Karta otoka Mljeta i Lastova

12. Karta poluotoka Pelješca

 

Fotografije

01 NP Brijuni-W01 NP Brijuni-W-dio02 Cres-Losinj-W02 Cres-Losinj-W-dio102 Cres-Losinj-W-dio203 Krk-W03 Krk-W-dio04 Rab-W04 Rab-W-dio05 Pag-W05 Pag-W-dio06 Dugi otok-Ugljan-Pasman-W06 Dugi otok-Ugljan-Pasman-W-dio07 Brac-W07 Brac-W-dio08 Hvar-W08 Hvar-W-dio09 Korcula-W09 Korcula-W-dio10 Vis-Solta-Murter-W10 Vis-Solta-Murter-W-dio11 Mljet-Lastovo-W11 Mljet-Lastovo-W-dio12 Peljesac-W12 Peljesac-W-dio