Nautička karta Hrvatske

Prema narudžbi Jutarnjeg lista tvrtka Romario izradila je novu i detaljnu Nautičku kartu Hrvatske.

Upit za izradu sličnih tematskih karata pošaljite na mail: robert@romario.hr

 

 

Fotografije

Nauticka karta