4 edukativne karte Hrvatske

U suradnji s Jutarnjim listom tvrtka Romario izradila je 4 edukativne karte Hrvatske pod nazivom "Upoznaj Hrvatsku". Niz informacija i zanimljivosti krasi svaku od njih.

Prva od njih, objavljena uz Jutarnji list, bila je Opća karta Hrvatske s velikom zemljopisnom kartom Hrvatske u sredini. Oko karte su tekstovi odnosno opće informacije o Hrvatskoj, te niz zanimljivosti od kojih izdvajamo: cestovnu mrežu, vodene površine s nazivima (rijeka, jezera, mora, kanala, zaljeva, ...), planine i gore s nazivima, regije s nazivima, polja s nazivima, otoke s nazivima, gradove s nazivima i veličinom prema broju stanovnika, državnu i granice županija, željezničke pruge, visinske kote, zračne luke i veće pomorske luke, međunarodne granične prijelaze, ... U slobodnim prostorima oko velike karte nalazi se: opis obilježja RH, tekst o ustroju vlasti i upravno-teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske (karta podjele na županije i opći podaci o županijama, definicije županija, gradova, općina i naselja), mala karta osnovnih statističkih podataka, mala karta regija, mala karta slivova rijeka, mala karta narječja, prikaz vjetrova na Jadranu, popis blagdana, te informacije i zanimljivosti kao: 5 najviših planinskih vrhova, 5 najdužih rijeka, 5 najvećih prirodnih i umjetnih jezera, 5 najviših naselja, 5 najvećih krških polja, ...

 

Druga je karta prirodne baštine odnosno prirodnih čuda panonske, gorske i primorske Hrvatske. U sredini je velika tematska karta prirodnih znamenitosti i zaštićenih područja. Oko karte su tekstovi odnosno informacije o 25 najznačajnijih područja, te niz zanimljivosti. Na karti su označena, a oko karte opisana sva najznajanija zaštićena područja: 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode, 2 stroga rezervata, 2 regionalna parka, te 5 močvarnih područja (prema Ramsarskoj konvenciji 3 su parka prirode, te Crna Mlaka i ušće rijeke Neretve). Na karti su označena i ispisana sva međunarodno zaštićena područja od strane UNESCO-a (Papuk, Kopački rit, Velebit, ...). Istaknuto i opisano je svih 9 kategorija zaštićenih područja, sva međunarodno zaštićena područja, te su ispisane definicije raznih pojmova od definicije samog zaštićenog područja do definicija za svaku od 9 kategorija zaštićenih područja. Uz najznačajnija zaštićena područja istaknute su i pojedinačne prirodne znamenitosti poput značajnijih spilja, jama, pećina, kanjona, izvora i ...

Treća po redu je karta tisućljetne kulture i baštine nizinske, planinske i jadranske Hrvatske.  Najveći dio zauzima stilizirana karta s istaknutim kulturno-povijesnom baštinom. Oko karte su tekstovi odnosno informacije o svim najznačajnijim kompleksima i objektima, te niz zanimljivosti. Na karti je označeno, a oko karte opisano sve najznačajnije od kulturne i povijesne baštine: sve s UNESCO-ovog popisa materijalne (10) i nematerijalne kulturne baštine (15), značajne povijesne urbanističke i ruralne cjeline (110), značajni pojedinačni objekti: arheološki parkovi, sakralni objekti (crkve, samostani, manastiri, ...), dvorci i kašteli, stari gradovi, tvrđave, burgovi, muzeji i muzejski centri, značajnije tradicionalne kulturne manifestacije, ... Naglasak je dan na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine i nematerijalne kulturne baštine Hrvatske, te značajnim povijesnim urbanističkim i ruralnim cjelinama Hrvatske. Najznačajnije cjeline kao Dioklecijanova palača, Stari grad Dubrovnik ili zagrebački gornji grad posebno su istaknute zasebnim planovima.

I posljednja u nizu je karta flore i faune Hrvatske odnosno pitomi i divlji biljni i životinjski svijet Hrvatske. Najveći dio izdanja zauzima zemljopisna karta s istaknutim staništima flore i faune, nacionalnim parkovima i parkovima prirode, ... Oko karte raspoređene su manje tematske karte, informacije, tabele, fotografije i zanimljivosti vezane za floru i faunu Hrvatske. Na karti su označena, a oko karte opisana sva najznačajnija staništa s biljnim i životinjskim vrstama, izvorne pasmine domaćih životinja, divlje životinje, endemske biljke i životinje, botanički vrtovi (u NP Sjeverni Velebit, Zagreb, ...), arboretumi (Trsteno, Vinica-Opeka), posebna staništa (otok Cres i bjeloglavi sup, akvatorij otoka Lošinja i dupini, ...), centri (Kuterevo za medvjede, Dubrava kod Šibenika – Sokolarski centar, ...), lokacije promatranja ptica, dupina, ...

 

 

 

Fotografije

Opća karta HRPrirodna čuda HRKarta KB HRFlora i fauna HR