Karta posebnih kategorija otpada (2018)

Karta posebnih kategorija otpada (2018) izrađena po narudžbi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Fotografije

Karta PKOtpada u RH 00Karta PKOtpada u RH 01Karta PKOtpada u RH 02