Karta posebnih kategorija otpada

Zidna karta posebnih kategorija otpada izrađena za potrebe Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Za izradu sličnih karata možete nas kontaktirati na robert@romario.hr

 

Fotografije

Karta PKOtpada u RH 00Karta PKOtpada u RH 01Karta PKOtpada u RH 02