Politička karta Europe A2 formata

Za potrebe Jutarnjeg lista izradili smo političku kartu Europe koja je objavljena besplatno u jesen 2017.

Slične karte u mogućnosti smo izraditi i za vaše potrebe, potrebno je samo poslati upit na mail: robert@romario.hr.

Fotografije

JL-Karta EU A2