Zidne karte regija Hrvatske

Detaljne su cestovne i turističke karte svih regija Hrvatske. U ponudi su: Regija Istra, Regija Kvarner, Regija Gorski kotar i Lika, Regija Sjeverna Dalmacija, Regija Srednja Dalmacija, Regija Južna Dalmacija, Regija Središnja Hrvatska, Regija Slavonija, Regija Zagreb i okolica i kombinacije regija: Regija Istra, Kvarner, Gorski kotar i Lika, Regija Dalmacija i Regija Kontinentalna Hrvatska.

U nastavku pogledajte ponudu karata s opisom i slikovnim prikazom.

 

ZIDNA KARTA ISTRE, KVARNERA, GORSKOG KOTARA I LIKE

1. Dimenzija 1,5 x 1,5 m

2. Dimenzija 1,0 x 1,0 m

Podloge karte koje je moguće odabrati:

a) Karta s reljefom u podlozi (slika 1)

b) Karta sa županijama u boji

c) Karta s jednobojnom podlogom (bijelom)

Opis: karta Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like spoj je detaljne cestovne, političke i turističke karte. Na zidnoj karti detaljno su označeni cestovni pravci s oznakama i kilometražom. Karta sadrži sva službena naselja i njihove dijelove.

Dodaci kartama koji su uračunati u osnovnu cijenu karte: logotip vaše tvrtke u naslovu (pozicija gore lijevo ili desno), naslov, tumač oznaka i mjerilo.

Dodaci kartama koji se posebno naplaćuju: dodatne oznake na karti, popis naselja; planovi većih gradova (Rijeka, Pula, ...). Godina izrade: 2017.; Rok isporuke: 5-7 dana; Plaćanje: avans 100%.

 

CJENIK

Karta 1,5 x 1,5 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.356,25 kn

Karta 1,5 x 1,5 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 2.228,13 kn

Karta 1,0 x 1,0 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.075,00 kn

Karta 1,0 x 1,0 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 1.462,50 kn

Cijene su izražene bez PDV-a, jer tvrkta Romario nije obveznik istoga.

 

ZIDNA KARTA DALMACIJE

1. Dimenzija 1,7 x 1,25 m

2. Dimenzija 1,35 x 1,0 m

Podloge karte koje je moguće odabrati:

a) Karta s reljefom u podlozi (slika 2)

b) Karta sa županijama u boji

c) Karta s jednobojnom podlogom (bijelom)

Opis: karta Dalmacije spoj je detaljne cestovne, političke i turističke karte. Na zidnoj karti detaljno su označeni cestovni pravci s oznakama i kilometražom. Karta sadrži sva službena naselja i njihove dijelove.

Dodaci kartama koji su uračunati u osnovnu cijenu karte: logotip vaše tvrtke u naslovu (pozicija gore lijevo ili desno), naslov, tumač oznaka i mjerilo.

Dodaci kartama koji se posebno naplaćuju: dodatne oznake na karti, popis naselja; planovi većih gradova (Split, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, ...). Godina izrade: 2017.; Rok isporuke: 5-7 dana; Plaćanje: avans 100%.

 

CJENIK

Karta 1,7 x 1,25 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.400,00 kn

Karta 1,7 x 1,25 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 2.196,25 kn

Karta 1,35 x 1,0 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.206,25 kn

Karta 1,35 x 1,0 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 1.685,63 kn

Cijene su izražene bez PDV-a, jer tvrkta Romario nije obveznik istoga.

 

ZIDNA KARTA KONTINENTALNE HRVATSKE

1. Dimenzija 1,73 x 1,08 m

2. Dimenzija 1,4 x 0,9 m

Podloge karte koje je moguće odabrati:

a) Karta s reljefom u podlozi (slika 3)

b) Karta sa županijama u boji

c) Karta s jednobojnom podlogom (bijelom)

Opis: karta Kontinentalne Hrvatske spoj je detaljne cestovne, političke i turističke karte. Na zidnoj karti detaljno su označeni cestovni pravci s oznakama i kilometražom. Karta sadrži sva službena naselja i njihove dijelove.

Dodaci kartama koji su uračunati u osnovnu cijenu karte: logotip vaše tvrtke u naslovu (pozicija gore lijevo ili desno), naslov, tumač oznaka i mjerilo.

Dodaci kartama koji se posebno naplaćuju: dodatne oznake na karti, popis naselja; planovi većih gradova (Zagreb, Osijek, Karlovac, ...). Godina izrade: 2017.; Rok isporuke: 5-7 dana; Plaćanje: avans 100%.

 

CJENIK

Karta 1,73 x 1,08 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.375,00 kn

Karta 1,73 x 1,08 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 2.030,00 kn

Karta 1,4 x 0,9 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.207,50 kn

Karta 1,4 x 0,9 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 1.633,25 kn

Cijene su izražene bez PDV-a, jer tvrkta Romario nije obveznik istoga.

 

ZIDNA KARTA ZAGREBA I OKOLICE

1. Dimenzija 1,8 x 1,25 m

Podloge karte koje je moguće odabrati:

a) Karta sa gradovima i općinama u boji

b) Karta s jednobojnom podlogom (svijetložutom)(slika 4)

Opis: Zidna prometna i turistička karta Zagreba i okolice najveća je, najdetaljnija i najinformativnija karta tog područja. Zidna karta pokriva područje Zagrebačke županije s istaknutim granicama, nazivima i sjedištima svih gradova i općina. Cestovna mreža je vrlo detaljna i ažurna, a karta obiluje prometnim i vrlo detaljnim turističkim informacijama.

Dodaci kartama koji su uračunati u osnovnu cijenu karte: logotip vaše tvrtke u naslovu (pozicija gore lijevo ili desno), naslov, tumač oznaka, popis naselja i mjerilo.

Dodaci kartama koji se posebno naplaćuju: dodatne oznake na karti, planovi gradova Zagrebačke županije. Godina izrade: 2017.; Rok isporuke: 5-7 dana; Plaćanje: avans 100%.

 

CJENIK

Karta 1,8 x 1,25 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.431,25 kn

Karta 1,8 x 1,25 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 2.234,38 kn

Cijene su izražene bez PDV-a, jer tvrkta Romario nije obveznik istoga.

 

Ostale zidne karte regija izrađuju se u slijedećim dimenzijama:

1. Dimenzije 0,7 x 1,0 m (Regija Istra, Regija Kvarner, Regija Gorski kotar i Lika i Regija Središnja Hrvatska)

2. Dimenzije 1,0 x 0,7 m (Regija Sjeverna Dalmacija, Regija Srednja Dalmacija, Regija Južna Dalmacija i Regija Slavonija)

 

CJENIK

Karta 1,0 x 0,7 m (print na banner + aluminijske letvice) = 1.037,50 kn

Karta 1,0 x 0,7 m (print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom) = 1.271,25 kn

Cijene su izražene bez PDV-a, jer tvrkta Romario nije obveznik istoga.

 

Izvedbe karata s vrstama dorade:

a) print na banner + aluminijske letvice

b) print na naljepnicu + kaširanje na kapafix + uokviravanje alu-profilom

 

Napomena:

Postojeće karte možemo smanjivati i povećavati, odnosno prilagođavati dimenzije prema vašim potrebama. Također možemo posebno izraditi segmente karata u svim veličinama.

U naslov karte možemo unijeti vaš logotip i poruke, a na samu kartu oznake prema potrebi (oznaka sjedišta, poslovnica itd.) te niz drugih informacija.

 

Za sve informacije kontaktirajte nas putem maila: robert@romario.hr

 

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

Regija Istra

Regija Kvarner

Regija Gorski kotar i Lika

Regija Sjeverna Dalmacija

Regija Srednja Dalmacija

Regija Južna Dalmacija

Regija Središnja Hrvatska

Regija Slavonija

 

Fotografije

ZKIKGKL2ZKKH0ZKDALM0RegHR-IstraRegHR-KvarnerRegHR-GKLikaRegHR-SjDalmRegHR-SrDalmRegHR-JDalmRegHR-SrHrKARTA DIJELA HRVATSKERegHR-SlavZGzup0