HR-BIH-SLO 1:300.000 (160 x 160 cm)

Karta Hrvatske 1:300 000, dimenzija 160 x 160 cm s reljefom. Detaljna cestovna mreža sa svim prometnim informacijama. Označena sva službena naselja u Hrvatskoj. Idealna za internetska izdanja, offsettisak po regijama i ...

Zatražite i vi ponudu za izradu karte, jer kartu potpuno prilagođavamo vašim potrebama i željama.

Sve informacije, narudžbe i kontakt na mail: robert@romario.hr

 

 

Fotografije

Karta RH 300T-reljef-RomarioKarta RH 300T-bijela-RomarioHRPolProm300THRBIHSLO300Tr1HRBIHSLO300Tr2HRBIHSLO300Tr3HRBIHSLO300Tbp1HRBIHSLO300Tbp6