Hrvatska

Ponudu zidnih karata Hrvatske čini desetak karata različitih mjerila, dimenzija i vrsta izvedbe.

Prvi set zidnih karata u ponudi izrađen je iz naše osnovne karte Hrvatske u mjerilu 1:300 000 i dimenzija 1,6 x 1,6 m. Ova karta je ujedno i najdetaljnija naša karta Hrvatske s izrazito detaljnom cestovnom mrežom i pratećim informacijama, sa ispisanim svim službeno proglašenim nazivima naselja, te brojnim drugim informacijama.

Kartu nudimo u varijanti: a) političke karte s istaknutim područjima županija u različitim bojama i b) cestovno-turističke karte s reljefom.

Dimenzije karte mogu biti od najmanje 1,5 x 1,5 m pa 1,8 x 1,8 m, 2,0 x 2,0 m i više.

 

Varijanta a) Politička karta Hrvatske

 

Varijanta b) cestovno-turistička karta s reljefom

 

Drugi set zidnih karata u ponudi izrađen je iz naše osnovne karte Hrvatske u mjerilu 1:750 000 i dimenzija 0,7 x 0,7 m.

Ovu kartu također nudimo u varijanti: a) političke karte s istaknutim područjima županija u različitim bojama i b) cestovno-turističke karte s reljefom.

Dimenzije karte mogu biti od najmanje 1,0 x 1,0 m pa preko 1,2 x 1,2 m i 1,5 x 1,5m

 

Također postoji varijanta "čiste" Političke karte koja sadrži sve županije, gradove i općine s istaknutim granicama, županije, grada ili općine i ima istaknute nazive svih jedinica lokalne samouprave i njihova sjedišta.

Karta može biti dimenzija od 1,0 x 1,0 mm pa na više

 

Karte mogu biti ispisane na banneru, naljepnici, direktno na kapafiksu ili na forexu. Mogu biti plastificirane, a mogu imati aluminijske letvice ili se mogu kaširati na kapafiks s dodatkom alu-profil okvira.

Za sve ostale informacije o varijantama izrade, izradi po narudžbi, molimo vas da nas kontaktirate putem maila: robert@romario.hr

 

Fotografije

VZKHR300TVZKHR300T1VZKHR300T-ZupVZKHR300T-Zup1HR 500THR 500T1Politicka karta RH-00Politicka karta RH-01