Turistička karta kontinentalne Hrvatske 2020.

Za potrebe tvrtke Travelis izradili smo 4 obostrane karte. Jednu cestovnu kartu Hrvatske i tri turističke karte regija Hrvatske. Jedan set karata je na engleskom i njemačkom, a drugi set na hrvatskom jeziku.

Turistička karta kontinentalne Hrvatske – na naslovnnoj strani nalaze se detaljne turističke karte 5 parkova prirode (Medvednica, Žumberak-Samoborsko gorje, Kopački rit, Lonjsko polje i Papuk) sa 30 vrsta informacija, planovi turističkih dijelova gradova: Zagreba, Osijeka, Varaždina, Krapine, Đakova, Vukovara, Požege, Vinkovaca, Čakovca i Samobora sa označenim znamenitostima i atrakcijama i njihovim popisom na dva jezika. Uz to ovdje je i manja karta znamenitosti i atrakcija koje svakako morate vidjeti. Na poleđini se nalazi velika turistička karta kontinentalne Hrvatske na kojoj je obrađeno oko 40 vrsta sadržaja, na kojoj su označeni svi parkovi prirode i regionalni parkovi, a uz 21. fotografiju kulturno-povijesnih i prirodnih atrakcija nalazi se manja karta međunarodno zaštićene baštine kao i važniji telefonski brojevi i brojne zanimljivosti.

Slične tematske karte u mogućnosti smo izraditi i za vas. Upit za izradu pošaljite upit na mail: robert@romario.hr.